Buurtsport Brussel v.z.w. • p/a VGC-sportdienst, E.Jacqmainlaan 135 • 1000 Brussel

tel. 02/ 563 05 14

Buurtsport Brussel v.z.w. © 2015 • ontwerp: Peter Vernaillen

Visie:

Buurtsport Brussel bouwt aan een leefbaar en kansrijk Brussel via sport

 

Missie:

Buurtsport Brussel biedt op inclusieve, duurzame en toegankelijke wijze kansen tot sport en beweging voor alle mensen in maatschappelijk kwetsbare buurten en verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met beperkte tewerkstellingskansen.

 

We doen dit via laagdrempelige organisatievormen voor sport- en bewegingsbeoefening en deling van kennis en ervaring. We kiezen hierbij voor samenwerking met netwerkpartners en waar mogelijk voor duurzame verzelfstandiging van onze initiatieven via empowerment van onze deelnemers en partners.

 

Buurtsport Brussel staat voor:

 

Gelijke Kansen:

Buurtsport Brussel gaat voor een laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod waar respect, inclusief werken en participatie centraal staat. Met oog voor de Brusselse diversiteit willen we ruimte geven en kansen creëren voor persoonlijke ontwikkeling.

 

Betrokken:

Buurtsport Brussel wil een betrokken organisatie zijn die gelooft in de enthousiasmerende kracht van de buurt. We willen initiatief nemen en laten nemen. We tonen ons engagement en empathie door te luisteren naar onze sporters en wat in de wijk leeft. We gaan voor eigenaarschap van onze organisatie en haar initiatieven door al onze medewerkers, sporters en partners en we zijn gemotiveerd om dit te blijven doen.

 

Dynamisch:

Buurtsport Brussel gelooft in de dynamiek van Brussel als kansenscheppend kader.  We gaan proactief op zoek naar kansen en spelen er ad hoc op in. We geloven in een actieve, ondernemende houding als voorwaarde tot succes. Buurtsport Brussel wil een innovator zijn op het ‘bevoegdhedenkruispunt’ waar sport, welzijn, gelijke kansen, jeugd, inburgering, onderwijs, gezondheid en grootstedelijk beleid elkaar ontmoeten.

 

Samenwerkend:

Buurtsport Brussel wil een actieve participerende netwerkpartner zijn in het grootstedelijk Brussels netwerk. Met diverse partners streven we met een open blik, actief luisterend, respectvol en steeds in dialoog naar een complementaire samenwerkingsvorm om het gemeenschappelijke doel – ‘hoop en kansen bieden voor Brussel’ – te bewerkstelligen. Buurtsport Brussel en haar medewerkers geloven in ‘sterker door samenspel’ , zowel intern als extern.

 

Sportief:

Buurtsport Brussel is een sportieve organisatie, zowel in handelen als geest. Plezier door spel en bewegen in een fair play geest, met respect voor team- en tegenspelers, daar staan we voor. We houden van actie en streven een gezonde en fitte levensstijl na. We onderschrijven de Panathlonverklaring betreffende ethiek in de jeugdsport.

 

Versterkend:

Buurtsport Brussel gelooft in het versterken van de deelnemers, medewerkers en partnerorganisaties om zo naar een duurzaam en stabiel sportaanbod te streven in Brussel. Hiervoor vertrekken we vanuit de competenties van de persoon en creëren we groeikansen. We bieden onze deelnemers  en medewerkers een groeipad aan op weg naar excellentie op persoonlijk, sportief en sociaal vlak. We werken complementair met netwerkpartners om de groeikansen voor Brussel en haar inwoners maximaal te houden.

MISSIE & VISIE

MISSIE & VISIE