Duurzame Wijkcontracten zijn herwaarderingsprogramma's op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Duurzame Wijkcontracten zijn gericht op verschillende kwetsbare wijken en worden uitgevoerd in een partnerschap met de gemeenten. Sinds 1999 wordt er elk jaar een reeks van vier wijkcontracten gelanceerd. Recent (begin 2010) werden de wijkcontracten omgevormd tot Duurzame Wijkcontracten, met een groter accent op duurzame ontwikkeling en burgerparticipatie.

 

DUURZAME WIJKCONTRACTEN (DWC)

• Bockstael: ‘Een buurtsportzaal voor Bockstael’ • Duur: 2014- 2017

 

Doelstellingen

  • Het opzetten van een structureel van een laagdrempelig sportaanbod dat zoveel mogelijk gebruik maakt van een bestaande sportinfrastructuur in scholen en van de nieuw op te richten sportinfrastructuur vanuit het wijkcontract.
  • Opzetten van een opleiding tot sportanimator voor jongeren uit Kuregem.

DUURZAME WIJKCONTRACTEN

• Duurzaam wijkcontract Jonction/Verbinding • Duur: 2015- 2018

 

Het Duurzaam Wijkcontract Jonction/verbinding (DWC Jonction/verbinding) is van start gegaan op 1 februari 2015 en zal eindigen op 31 december 2018. De perimeter bevindt zich tussen het Rouppeplein, de Stalingradlaan, de Nieuwlandstraat en de Blaesstraat. Wendy is als voltijds projectmedewerker/sportanimator aangeworven binnen DWC Jonction en wordt tewerkgesteld binnen de wijkwerking  van 1000 Brussel.

 

De opdracht van Buurtsport Brussel vzw heeft betrekking op  het leggen van ‘sportieve verbindingen’ binnen de perimeter. Binnen deze opdracht stellen wij ons tot doel om de bestaande sportinfrastructuur open te breken en te maximaliseren ten dienste van meer sport in de wijk. Hierdoor wilen we toegankelijke sportruimtes creëren voor de mensen uit de buurt en de sportorganisaties die zich tot doel stellen om aan de slag te gaan met de doelgroep. Daarnaast krijgt het vindplaatsgericht werken en het ontwikkelen van sportinitiatieven op openbare plaatsen een voorname plaats binnen dit wijkcontract. Via deze doelstellingen willen we een laagdrempelig en duurzaam sportaanbod creëren en de activiteitsgraad verhogen op sociaal, cultureel en sportief vlak.

 

De meerderheid van de activiteiten richt zich op de doelgroep tot 18 jaar, zonder de andere kwetsbare doelgroepen binnen de wijk uit het oog te verliezen (vrouwen, werkloze jonge volwassenen,...).

 

Buurtsport Brussel v.z.w. • p/a VGC-sportdienst, E.Jacqmainlaan 135 • 1000 Brussel

tel. 02/ 563 05 14

Buurtsport Brussel v.z.w. © 2015 • ontwerp: Peter Vernaillen