Buurtsport Brussel v.z.w. • p/a VGC-sportdienst, E.Jacqmainlaan 135 • 1000 Brussel

tel. 02/ 563 05 14

Buurtsport Brussel v.z.w. © 2015 • ontwerp: Peter Vernaillen

Via een opleidings- en werkervaringsproject wil Buurtsport Brussel vzw personen, die reeds lange tijd werkloos zijn en hun diploma van het hoger middelbaar onderwijs niet hebben behaald, een kans geven tot werkervaring. Door de combinatie van opleiding én werkervaring willen we de afstand van deze personen tot de arbeidsmarkt verkleinen.

Gedurende een traject van 1 à 2 jaar wordt er gewerkt rond kwaliteiten en competenties die nodig zijn om binnen de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te kunnen gaan. Hierdoor worden de kansen op een duurzame tewerkstelling vergroot.

 

Personen die binnen dit traject worden tewerkgesteld werken ofwel 30,4u per week via een DSP-contract, ofwel 38u per week via art.60-contract van het OCMW.

Binnen het traject volgt men Nederlandse les, een interne sportopleiding en kan men starten met de opleiding “Opvoeder/Begeleider” dat kan leiden tot een diploma Hoger Secundair Onderwijs (indien men dit combineert met algemene vakken).

Daarnaast wordt men tewerkgesteld als animator-in-opleiding binnen onze wijkwerking. Dit houdt in dat men, in samenwerking met een ervaren collega,  bewegings- en sportactiviteiten voor kinderen en jongeren zal begeleiden en omkaderen.

Tot slot kunnen animatoren-in-opleiding deelnemen aan verschillende kortdurende vormingen (brevet “EHBO” bij het Rode Kruis, aspirant-initiator of initiator bij de VTS, animatorencursus bij JES, cursus bewegingsanimator bij Bloso, …) om hun vakkennis te vergroten.

 

Tijdens en na het traject gaan we samen met de animator-in-opleiding op zoek naar een duurzame job binnen de reguliere arbeidsmarkt. We schrijven een motivatiebrief en stellen een cv op en gaan actief solliciteren bij mogelijke werkgevers of via beschikbare vacatures. We streven ernaar de animator-in-opleiding zo snel mogelijk te kunnen laten doorstromen naar een nieuwe functie op het einde van hun traject bij Buurtsport Brussel.

BUURTSPORTANIMATOR

BUURTSPORTANIMATOR